โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พุทธศักราช 2567
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

กรุณาส่ง Soft File - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2567

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พุทธศักราช 2567 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

Back To Top
bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet