ขอเชิญร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

ส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารโครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564

เอกสารโครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

กรุณาส่ง : ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

 

 

 

Back To Top
bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet