ประชุมหารือและเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-15.00 น.

ณ ห้องประชุม True Lab, VMC ชั้น 6 วิทยาเขตสุรรณภูมิ

 

Back To Top
bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet