ประชุมหารือและเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์

ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น.

ณ ห้องประชุม CA0905 ชั้น 9 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

 

Back To Top
bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet